KARİYER

BİZ MEMNUNSAK MÜŞTERİMİZ DE MEMNUNDUR

İKON‘DA İŞE ALIM SÜRECİ...

İşe alım sürecimizde ilgili pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin yanı sıra İKON kültürüne ve değerlerimize uygunluk dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir.
İKON'a iş başvurusunda bulunmak isterseniz "İş Başvuru Formu"muzu doldurabilirsiniz. Yapılan tüm başvurular, İKON özgeçmiş veri tabanına kaydedilir.

İKON‘DA STAJ BAŞVURULARI...

İKON; üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ve meslek lisesi, teknik lise öğrencilerine staj imkânı sunmaktadır. Stajyer alımı her yıl ihtiyaca göre belirlenmekte ve gerekli koşulları yerine getiren stajyer adaylarının başvuruları kabul edilmektedir.
Staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin okullarından temin edecekleri zorunlu staj belgesine gereksinim duyulmakta olup öncelik, zorunlu stajyerlere verilecektir.

 

İŞ BAŞVURU FORMU