ÜRÜNLER
Yangına dayanıklı kapılar ve pencereler, tüm yapılarda pasif yangından korunma ekipmanlarının en temel elemanlarıdandır. Bu performans kriterinde yer alan tüm ürünler, Avrupa Standartları Komitesi'nin belirlediği ve Türk Standartları Enstitüsü'nün de kabul ettiği standartlar çerçevesinde değerlendirilir ve sınıflandırılır. Genel olarak sınıflandırma gösterimleri, ürünün karakterini ve süresini ifade eder. “EI260” olarak sınıflandırılmış menteşeli bir kapı, 60 dakika boyunca kapattığı boşluktan alev geçişine müsaade etmeyen ve ısı izolasyonu sağlayan bir kapıyı nitelendirir. Yangına dayanıklı ürünler ve sınıflandırma detayları hakkında daha detaylı bilgi için lütfen blog makalelerimize göz atınız.