ÜRÜNLER
Binalarda ve bulunduğumuz mahallerde oluşabilecek tüm tehlikelere karşı bina tasarımcıları tarafından belirlenmiş kaçış koridorları ile kaçış koridorlarını diğer mahallerden ayıran kapılar, binaların ayrılmaz bir bütünüdür. Kaçış koridorlarına ve kaçış koridorlarından atmosfere açılan tüm kapılar, acil çıkış kapısı ya da kaçış kapısı olarak tanımlanır. Bu nitelikteki tüm kapıların performansı, Avrupa Standartları Komitesi'nin belirlediği ve Türk Standartları Enstitüsü'nün de kabul ettiği standartlar ve yönetmelikler ile güvence altına alınmıştır. Kaçış kapıları, bina insan yükü ve aynı anda bu cihazları kullanacak insan sayısına bağlı olarak EN 179 ve EN 1125 olmak üzere iki farklı standartta tarif edilir. Diğer kapı ve geçiş sistemleri standartlarındaki ek yönergeler ile her daim işlevsel olması amaçlanır. Menteşeli bir kapının acil çıkış kapısı olabilmesi için, kaçış yapılacak mahalden diğer mahale/atmosfere açılması, geçiş alanında herhangi bir engel bulunmaması ve kaçış yapılacak taraftan her daim açılabilmesi gerekir. Kapı, acil çıkış yapılması gereken anda kullanacak insan sayısına bağlı olarak kapı kolu, panik bar ya da push bar ile donatılmış olmalıdır. Bu uygulama hemen hemen tüm nitelikteki menteşeli kapılara ve bazı otomatik yana kayar kapılara entegre edilebilir. Detaylı bilgi için blog makalelerimize göz atabilirsiniz.