ÜRÜNLER
EN 16034 Uyumlu Yangına Dayanıklı Kapılar ve Pencereler

Yangın ve/veya duman bölmelerinde ve/veya kaçış yollarında kullanılması amaçlanan, tüm yangına dirençli (dayanıklı) ve/veya duman kontrol ürünlerine uygulanabilen, malzemeden bağımsız güvenlik ve performans gerekliliklerini tanımlar.

CEN tarafından yürürlüğe konulan standartlarda tarif edilen EN 16034'e uyumlu tüm kapı, pencere ve geçiş sistemleri, "EN 13241-1 Endüstriyel ve Ticari Kapılar ve Garaj Kapıları" veya "EN 14351-1 Yaya Geçişine Uygun Dış Kapılar ve Pencereler" standartlarında tanımlanmış performans kriterleri ile birlikte sunularak "CE" işaretlemesi yapılmasını ve her bir ürünün performans beyanının üretici tarafından verilmesini zorunlu kılar. Türkiye'de ve CEN üyesi olan diğer tüm ülkelerde üretilen yangına dayanıklı kapılar, pencereler ve geçiş sistemlerinin ilgili mamul standardı ile EN 16034 standardında tarif edilmiş tüm kriterleri taşıması gerekmektedir.

prEN 14351-2 Yaya Geçişine Uygun İç Kapılar ve Pencereler Mamul Standardı halihazırda taslak niteliği taşımasından dolayı bu zorunluluk, iç mekanda kullanılacak mamulleri bağlamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için blog yazılarımızı inceleyebilir veya uzmanımıza danışabilirsiniz.