ÜRÜNLER
EN 13241-1 Uyumlu Endüstriyel ve Ticari Binalarda Kullanılan Kapılar ve Garaj Kapıları

İnsanların ulaşabileceği alanlara yapılması tasarlanan, temel kullanım amaçları; endüstriyel-ticari bina ve müştemilatı ile konutlara kişiler tarafından taşınan malların veya kullanılan taşıtların güvenli erişimini sağlamak olan kapılar, çit ve bahçe kapısı gibi bina dışına yapılan kapılara ve bariyerlere ait güvenlik ve performans şartlarını kapsar. Bu standart, taşıtlar veya taşınabilir mallardan ziyade esas olarak insanların geçişi amacıyla perakende satış binaları ve müştemilatlarında kullanılan makaralı panjur veya kafes kepenk tipindeki kapıları da kapsar. Bu kapılar, büyük kapı kanadı içerisinde sadece yayaların geçişi için kullanılan ve yine bu standardın kapsamına giren geçiş kapılarını (iç kapıları) da içerebilir. Bu standardın kapsamındaki mamuller elle veya güçle çalıştırılan tipte olabilir. Bu standart, kapıların, elektromanyetik bozucu etki değerleri EN 61000-6-3’te belirtilen sınır değerleri aşan ortamlarda çalıştırılmasını kapsamaz.